லென்ஸ்

ரயில்களின் பாதுகாப்பான இயக்கத்தை உறுதி செய்வதற்கு இரயில் சக்கர ஜோடிகளே முக்கியமாகும்.பூஜ்ஜிய குறைபாடு உற்பத்தியை அடையும் செயல்பாட்டில், இரயில்வே உபகரண உற்பத்தியாளர்கள் உற்பத்தி செயல்முறையின் ஒவ்வொரு கட்டத்தையும் கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்த வேண்டும், மேலும் வீல்செட் பொருத்தும் இயந்திரத்தின் அழுத்த-பொருத்தமான வளைவு வெளியீடு வீல்செட் அசெம்பிளியின் தரத்தின் முக்கிய குறிகாட்டியாகும். இந்தத் தொடர் தயாரிப்புகள் வெளிச்சம் மற்றும் ஆய்வுத் துறையில் உள்ளன.