ஃபைபர் கைரோ சுருள்

ஃபைபர் கைரோ காயில் (ஆப்டிகல் ஃபைபர் சுருள்) ஃபைபர் ஆப்டிக் கைரோவின் ஐந்து ஆப்டிகல் சாதனங்களில் ஒன்றாகும், இது ஃபைபர் ஆப்டிக் கைரோவின் முக்கிய உணர்திறன் சாதனமாகும், மேலும் அதன் செயல்திறன் நிலையான துல்லியம் மற்றும் முழு வெப்பநிலை துல்லியம் மற்றும் அதிர்வு பண்புகளில் தீர்க்கமான பாத்திரத்தை வகிக்கிறது. கைரோ.


இண்டர்ஷியல் நேவிகேஷன் அப்ளிகேஷன் ஃபீல்டில் ஃபைபர் ஆப்டிக் கைரோவை அறிய கிளிக் செய்யவும்