ஒற்றை உமிழ்ப்பான்


லுமிஸ்பாட் டெக் 808nm முதல் 1550nm வரை பல அலைநீளத்துடன் ஒற்றை உமிழ்ப்பான் லேசர் டையோடு வழங்குகிறது.எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, இந்த 808nm ஒற்றை உமிழ்ப்பான், 8W உச்ச வெளியீட்டு சக்தியுடன், சிறிய அளவு, குறைந்த மின் நுகர்வு, அதிக நிலைப்புத்தன்மை, நீண்ட வேலை வாழ்க்கை மற்றும் கச்சிதமான அமைப்பு அதன் சிறப்பு அம்சங்களாக, முக்கியமாக 3 வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது: பம்ப் சோர்ஸ், மின்னல் மற்றும் பார்வை ஆய்வுகள்.